Reklamácia a vrátenie tovaru

 

Postup reklamácie tovaru  

 

  1. Odporúčame, aby ste nás pred zadaním reklamácie kontaktovali a poradili sa s nami, či je problém s tovarom predmetom
reklamácie.

+421 903 414 076

 

moteam@moteam.sk

 

2. Vyplňte prosím Reklamačný protokol, ktorý si môžete stiahnuť kliknutím na odkaz:

Reklamačný protokol

 

3. Protokol spolu s tovarom (vrátane príslušenstva) a kópiou dokladu o kúpe (faktúra alebo pokladničný blok) nám zašlite
alebo prineste do našej predajne. Tovar bezpečne zabaľte, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. Tovar neposielajte
na dobierku. Adresa predajne:

Moteam s.r.o., Hviezdoslavova 24, 942 01 Šurany

 

4. Po obdržaní vašej zásielky tovar zašleme na posúdenie/výmenu dodávateľovi alebo výrobcovi tovaru.

 

Reklamáciu riešime v čo možno najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní. O stave a vybavení reklamácie vás budeme informovať.

 

 

Postup vrátenia tovaru  

 

 

1. Výrobok môžete do 14 dní od zakúpenia vrátiť. Je potrebné vytlačiť a vyplniť formulár, ktorý si stiahnete
kliknutím na odkaz:

Výmena/vrátenie tovaru

 

2. Kompletný a neporušený výrobok bezpečne zabaľte a priložte formulár. Tovar nám zašlite (neposielajte na dobierku)
alebo prineste na našu predajňu.
Adresa predajne:

Moteam s.r.o., Hviezdoslavova 24, 942 01 Šurany

 

Vašu žiadosť spracujeme a vrátime vám nákupnú cenu za tovar.

 

 

 

 

Moteam