Doprava a platba

OSOBNÝ ODBER TOVARU

Kupujúci si môže objednaný tovar prevziať osobne v sídle Predávajúceho na ulici Hviezdoslavova 1011/24, Šurany. Lehota na prevzatie tovaru Kupujúcim je sedem (7) pracovných dní od prijatia objednávky Predávajúcim. V predajni je možná platba za objednávku v hotovosti alebo platobnou kartou.

DODANIE TOVARU V RÁMCI SLOVENSKEJ REPUBLIKY (SR)

V prípade, že Kupujúci požaduje doručenie objednaného tovaru na poštovú adresu je Kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu okrem kúpnej ceny aj náklady spojené s dodaním tovaru nasledovne:

DODANIE TOVARU KURIÉRSKOU SLUŽBOU NA DOBIERKU

Cenník (s DPH):

  • zásielka s celkovou hmotnosťou do 40 kg - 4,90 €
  • doručenie zdarma - 0,00 €: je uplatnené na všetky nákupy nad 80 € a pre zásielky s celkovou hmotnosťou do 10 kg

Cena za dodanie tovaru sa v objednávke Kupujúceho neprispôsobuje hmotnosti objednaného tovaru. Z toho dôvodu ak Predávajúci zistí, že celková hmotnosť zásielky presiahne 40 kg a výsledná cena za dodanie tovaru bude iná, ako cena za dodanie tovaru v objednávke Kupujúceho, bude Predávajúci o tejto skutočnosti informovať Kupujúceho za účelom vyžiadania súhlasu. Bez udelenia súhlasu Kupujúceho s touto skutočnosťou nebude tovar Kupujúcemu odoslaný.

Doručovanie tovaru prebieha prostredníctvom kuriérskej spoločnosti DPD. Kúpnu cenu tovaru a náklady spojené s dodaním tovaru je Kupujúci povinný uhradiť v hotovosti kuriérovi pri preberaní zásielky. KURIÉR NEPRIJÍMA ÚHRADU DOBIERKY PLATOBNOU KARTOU.

DODANIE TOVARU NA VÝDAJNÉ MIESTO ZÁSIELKOVNE NA DOBIERKU

Cenník (s DPH):

  • zásielka s celkovou hmotnosťou do 10 kg - 3,90 €
  • doručenie zdarma - 0,00 €: je uplatnené na všetky nákupy nad 80 € a pre zásielky s celkovou hmotnosťou do 10 kg

Cena za dodanie tovaru sa v objednávke Kupujúceho neprispôsobuje hmotnosti objednaného tovaru. Z toho dôvodu ak Predávajúci zistí, že celková hmotnosť zásielky presiahne 10 kg bude Predávajúci o tejto skutočnosti informovať Kupujúceho za účelom navrhnutia alternatívneho spôsobu dodania zásielky. Predávajúci zároveň oboznámi Kupujúceho so zmenou ceny za dodanie zásielky, ktorá vznikne zmenou spôsobu dodania zásielky. Bez udelenia súhlasu Kupujúceho so zmenou spôsobu dodania zásielky a zmenou ceny za dodanie zásielky nebude tovar Kupujúcemu odoslaný.

Doručovanie tovaru na výdajné miesto Zásielkovne (Z-POINT) zabezpečuje prepravná spoločnosť Zásielkovňa. Kúpnu cenu tovaru a náklady spojené s dodaním tovaru je Kupujúci povinný uhradiť pri preberaní zásielky na výdajnom mieste Zásielkovne uvedenom v objednávke Kupujúceho. Spôsob úhrady dobierky – v hotovosti alebo platobnou kartou – podlieha podmienkam konkrétneho výdajného miesta Zásielkovne v Slovenskej republike.

DODANIE TOVARU DO ČESKEJ REPUBLIKY (ČR)

V prípade, že Kupujúci požaduje doručenie objednaného tovaru na poštovú adresu v Českej republike* je Kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu okrem kúpnej ceny aj náklady spojené s dodaním tovaru nasledovne:

(*) Predávajúci si vyhradzuje právo odoslať Kupujúcemu iba takú objednávku, pri ktorej celková hodnota objednaného tovaru je v minimálnej výške 50 €.

DODANIE TOVARU KURIÉRSKOU SLUŽBOU - PLATBA VOPRED PREVODOM NA ÚČET

Cenník (s DPH):

  • zásielka s celkovou hmotnosťou do 40 kg - 9,90 €

Pri zásielke s hmotnosťou nad 40 kg alebo nadrozmernej zásielke je doručenie tovaru Kupujúcemu do Českej republiky možné po vzájomnej dohode medzi Predávajúcim a Kupujúcim. Cenu, spôsob dodania tovaru a spôsob platby určí Predávajúci v závislosti od druhu a hmotnosti objednaného tovaru, pričom bude o týchto skutočnostiach informovať Kupujúceho za účelom vyžiadania súhlasu. Bez udelenia súhlasu Kupujúceho s týmito skutočnosťami nebude tovar Kupujúcemu odoslaný.

Doručovanie tovaru prebieha prostredníctvom kuriérskej spoločnosti DPD. Kúpnu cenu tovaru a náklady spojené s dodaním tovaru je Kupujúci povinný uhradiť vopred prevodom na účet Predávajúceho. Kupujúci tak urobí na základe zálohovej faktúry (vystavenej v mene EUR), ktorú obdrží od Predávajúceho po vytvorení objednávky. Zásielka bude Kupujúcemu odoslaná až po pripísaní úhrady (zálohy) na účet Predávajúceho.

DODANIE TOVARU NA VÝDAJNÉ MIESTO ZÁSIELKOVNE

Cenník (s DPH):

  • zásielka s celkovou hmotnosťou do 10 kg - 7,50 €

Cena za dodanie tovaru sa v objednávke Kupujúceho neprispôsobuje hmotnosti objednaného tovaru. Z toho dôvodu ak Predávajúci zistí, že celková hmotnosť zásielky presiahne 10 kg bude Predávajúci o tejto skutočnosti informovať Kupujúceho za účelom navrhnutia alternatívneho spôsobu dodania zásielky. Predávajúci zároveň oboznámi Kupujúceho so zmenou ceny za dodanie zásielky, ktorá vznikne zmenou spôsobu dodania zásielky. Bez udelenia súhlasu Kupujúceho so zmenou spôsobu dodania zásielky a zmenou ceny za dodanie zásielky nebude tovar Kupujúcemu odoslaný.

Doručovanie tovaru na výdajné miesto Zásielkovne (Z-POINT) zabezpečuje prepravná spoločnosť Zásielkovňa. Kúpnu cenu tovaru a náklady spojené s dodaním tovaru je Kupujúci povinný uhradiť pri preberaní zásielky v mene CZK na výdajnom mieste Zásielkovne uvedenom v objednávke Kupujúceho. Spôsob úhrady dobierky – v hotovosti alebo platobnou kartou – podlieha podmienkam konkrétneho výdajného miesta Zásielkovne v Českej republike.

ZÁSIELKA NAD 40 KG/NADROZMERNÁ ZÁSIELKA

Pri zásielke s hmotnosťou 40 kg a vyššou alebo nadrozmernej zásielke budú prepravné náklady účtované individuálne. O tejto skutočnosti a o výške prepravných nákladov bude Predávajúci informovať Kupujúceho. Bez udelenia súhlasu Kupujúceho s touto skutočnosťou nebude tovar Kupujúcemu odoslaný.

INDIVIDUÁLNE POSÚDENIE ZÁSIELKY

Predávajúci si v individuálnych prípadoch vyhradzuje právo zvoliť doručovateľa pre zásielku Kupujúcemu a/alebo účtovať inú cenu za prepravu aká je uvedená v Článku 4.2 Podmienok. Rovnako si Predávajúci vyhradzuje právo v individuálnych prípadoch nezaslať objednaný tovaru Kupujúcemu na dobierku ale ako balík so zálohovou platbou vopred. Kupujúci bude v prípade individuálneho posúdenia zásielky informovaný Predávajúcim vopred, až po súhlase Kupujúceho so zmenou spôsobu prepravy a/alebo ceny prepravy a/alebo spôsobu platby bude tovar Kupujúcemu odoslaný.

Predávajúci je na základe vlastného uváženia oprávnený poskytnúť Kupujúcemu zľavu až do výšky 100% ceny nákladov spojených s dodaním tovaru.

Kupujúci ku každej zásielke obdrží faktúru v tlačenej alebo elektronickej forme, ktorá zároveň slúži ako dodací list. Tam, kde je nutný záručný list, bude pribalený. Pri osobnom odbere tovaru v prevádzke Predávajúceho obdrží Kupujúci pokladničný blok.